פעילי XR היקרים'ות

"המרד בהכחדה (XR)" היא תנועה חברתית-פוליטית המשתמשת בהתנגדות לא אלימה כדי למחות כנגד משבר האקלים, אובדן המגוון הביולוגי, והסיכון להכחדה אנושית ולהתמוטטות אקולוגית. התנועה פועלת על מנת להפעיל לחץ עקבי ובלתי מתפשר על מקבלי ההחלטות לקחת אחריות על משבר האקלים ולהתמודד עם המשבר ככל מצב חירום. תנועת המרד בהכחדה פועלת ליצירת מאסה קריטית של אזרחים שתעלה את הנושא לראש סדר היום הציבורי, ותחייב את ההנהגה המדינית והכלכלית לבצע את המהלכים הדרושים.

לטובת פעילות XR ישראל נעשות פעולות גיוס כספים אשר מטרתו לתמוך בתשתית ובפעילות השטח של תנועת המרד בהכחדה בישראל.
לשם כך, הוקם צוות פיננסי+גיוס כספים אשר גיבש את נוהל זה ואשר יהיה אחראי על חלוקת המשאבים הכספיים וגיוס מקורות נוספים.
מסמך זה בא להבהיר נהלים הנוגעים לבקשת מימון והוצאת כספים.

נהלי עבודה:

 • כסף יוצא אך ורק באישור הצוות.
 • הצוות נפגש לפחות פעם אחת בחודש פנים אל פנים, שאר הפגישות יכולות להיות וירטואליות.
 • כל הבקשות מרוכזות ע"י רכזת הצוות ונשלחות להחלטה ב- 10, 20, 30 לכל חודש.
 • במקרים חריגים – החלטה תינתן תוך 24 שעות. במידה ואין הסכמה בתוך הצוות לגבי מימון הבקשה החריגה, הבקשה תעבור למסלול הרגיל בו מתקבלת החלטה כל 10 ימים.
 • הסכמה לאישור בקשה נעשית בקונצנזוס ע"י חברי הצוות. במידה ואין קונצנזוס – ההחלטה עולה למעגל התיאום של XR ישראל.
 • הצוות יכול להכניס אדם נוסף לצוות כאשר יש הסכמה בקונצנזוס על כך.
 • מעגל התיאום יכול להחליט גם כן על הכנסת אדם נוסף לצוות.

נהלים עבודה מול בקשות מימון:

 • את הבקשות יש למלא בטופס הזה
 • ללא אישור על הבקשה – אין הבטחה לכסף!
  אפשר לתכנן פעולה, לבקש ולחכות לאישור או להוציא את הכסף ולקוות לקבל החזר. אין הבטחה לשום סכום של החזר עד אשר מתקבלת החלטה.
 • ניתן להגיש בקשות על פעולות שהתרחשו מה-7/10 ואילך
 • הכספים מיועדים להוצאות של חומרים בלבד (ובמידה ויימצא לנכון, גם לנסיעות חריגות). לא להנחיה או זמן עבודה מכל סוג, לא לאוכל, כיבוד או השכרת מקום לאירוע.
 • סוגי הפעולות עבורם ניתן לבקש החזר: הכשרה, פעולה, מפגש ארצי, תשתיות.
 • במידה ומדובר ברכישה של חומרים חדשים – יש להסביר בטופס הבקשה מדוע לא משתמשים בחומרים ממוחזרים.
 • אם יש בקשה להחזר נסיעות – יש להבהיר מדוע לא בתחבורה ציבורית.
 • כל קבוצה מקבלת לכל היותר החזר מימון לפעולה אחת לחודש.
 • קבוצות זיקה יכולות לקבל (נכון לעכשיו) עזרה במימון לפעולות בלבד.
 • לפחות 50% מהכספים יילכו לטובת פעולות.
 • לכל בקשה מאושרת ינתן מספר והיא תהיה מתועדת
 • את הכסף המאושר מקבלים מול טופס נוסף אותו אפשר לקבל עם מייל ל – finance@xrebellionisrael.earth